KHANEMOD.COM

لباسهای کاغذی، مدی در مدلسازی

17 شـهـريـور 1398   خانه مد ایران    نویسنده: مدير وب سايت   خانه مد ایران    خانه مد ایران پرینت

خانه مد_ مد و توجه به مد در عصر حاضر گسترشی عجیب پیدا کرده است هر روزه سالن های مد در هر گوشه جهان نمایش هایی برپا می کنند و طراحان انواع و اقسام لباس های عجیب را به نمایش می گذارند که بسیاری از آن ها شاید چندان برای پوشیدن هم مناسب نباشد و یا مورد توجه مردم قرار نگیرد .

اما این رقابت بین طراحان بیش تر باعث می شود تا نمونه های عجیب و غریب لباس را تولید کرده و به نمایش بگذارند نمونه ای از این لباس ها، لباس هایی است که با کاغذهای گوناگون و از جمله کاغذ روزنامه طراحی شده است. اما معلوم نیست چقدر این لباس ها پوشیدنی باشد.

 

خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران خانه مد ایران
خانه مد ایران a